Công ty TNHH SENDAITECH Việt Nam
(SENDAITECH VIETNAM CO.,LTD)
TEL:0235-3-754-555 / 0917-54-1132
住所:Lô 19, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện
    Bàn, tỉnh Quảng Nam.

日本人スタッフ:長谷川 秀三(HASEGAWA SHUZO)
ベトナム携帯:+84-77-953-6411
日本携帯:+81-90-7099-7469
E-Mail:hasegawa-s@sendaitech.co.jp

ベトナム人スタッフ(日本語可):ヴァン (PHAN VIET VAN)
ベトナム携帯:+84-932-515-094
E-Mail:phanvietvan@gmail.com